Manon de Vries – Pap

29 december 2022| 2 minuten

Graphic

‘Er zit veel toekomst in digitalisering, zoals er veel toekomst in Strukton Power zit.’

‘Ik heb werktuigbouwkunde in Zwolle gestudeerd. Bij Strukton Power ben ik me steeds meer op digitalisering aan het richten. En dan in alle opzichten. Processen, software, opleidingen, noem maar op. Even een concreet voorbeeld. Een van onze grootste klanten, TenneT, wilde via een open format een contract met ons uitwisselen, als onderdeel van wat ze een ‘partner ecosysteem’ noemen. Het mooie is dat je dan allemaal op dezelfde manier gaat werken. Maar het vraagt wel aanpassingen in je organisatie. Als aanspreekpunt van TenneT ben ik ervoor verantwoordelijk om rust in het proces te houden zodat we ons kunnen aanpassen en het nieuwe systeem optimaal kunnen adopteren. En dat is een continu proces, want er zullen steeds weer nieuwe technieken zijn, steeds weer andersoortige data die eraan kunnen worden toegevoegd.’

 

‘Er zit bij ons zó veel heel specifieke kennis. We kunnen elk soort project op het gebied van energietransitie doen.’

‘En dan is er de VR-bril. Ook weer voor TenneT hebben we een virtual safety walk met de VR-bril gemaakt door hun hoogspanningsstation in de ontwerpfase. Idee was dat we de eindgebruikers, in de letterlijke zin van het woord zouden meenemen in het station zoals dat op de ontwerptafel lag. Dat leverde relevante inzichten op. Ze konden meteen aangeven wat wél en wat níet goed zou werken en op basis daarvan hebben we belangrijke aanpassingen aan het ontwerp kunnen doen. Eigenlijk kun je de VR-bril gebruiken voor elk project dat in 3d kan worden getekend. We hebben er zelfs een tender mee gewonnen, voor Twence, een Twents afvalverwerkingsbedrijf waar wij hadden ingetekend op het stukje hoogspanning dat gedaan moest worden. Bij de tender zat ook een model. Dat hebben we hier toen bewerkt en in de VR-bril gestopt en bij de presentatie van ons plan kon de klant toen door hun eigen model lopen. En zagen zij ook enkele dingen die anders moesten. Het helpt enorm; het gesprek komt meteen op gang omdat je letterlijk ziet wat je gaat krijgen.’

‘Er zit veel toekomst in digitalisering, zoals er veel toekomst in Strukton Power zit. We hebben nog veel rek. Dat zit hem wat mij betreft vooral in nog nauwere samenwerking tussen de vele verschillende disciplines in ons bedrijf. Er zit bij ons zó veel heel specifieke kennis. We kunnen naar mijn idee elk soort project op het gebied van energietransitie doen.’

Meer Strukton
Power stories

Quote mark

‘Ik doe veel afwisselende dingen, op diverse plekken en binnen verschillende teams.’

Nick Plette

Site Manager

Lees meer
Lees meer over
Quote mark

‘Zelfredzaamheid is belangrijk bij Strukton Power.’

Leon Kleiboer

Software Engineer

Lees meer
Lees meer over
Quote mark

‘Kantoorwerk is niets voor mij.’

Wester Devilee

Commissioning Engineer

Lees meer
Lees meer over